top of page

דניאלה סקר

יזמית ומנהלת

HebrewMan

תפקיד קודם: עצמאית בתחום הטיפול באמנות ומשאבי אנוש

שמי דניאלה סקר, אני מטפלת באומנות ויועצת בתחום משאבי האנוש.

אני עצמאית כבר הרבה מאוד שנים והצטרפתי באורח מקרי לחממה של אורן, עם רעיון שדי מהר הסתבר שהוא לא בדיוק הרעיון הנכון או המדויק והייתי צריכה לחשוב מחדש. אחרי התגלגלות שחלקה נבעה מתוך האנשים מתוך הקבוצה, בחרתי בפיתוח מודל חדש של ערבי שירה בציבור לתרגול עברית. אני מאוד מאוד אוהבת את הרעיון ונלחמת עליו בחירוף נפש.

התגברתי על הרבה מכשולים בזכות מה שקורה בחממה של אורן - בזכות האינטראקציה הקבוצתית; בזכות אורן שהוא בן אדם שזו זכות גדולה להכיר אותו - תמהיל של מבריקות עם חיוביות ועם טוב לב ובזכות הצוות שמסביב שמאוד חם, מקצועי ועוזר רמה אחרת. אני בת 58 ואני חייבת להגיד שבחממה יצאו ממני נעורים שלא יצאו ממני בגיל 24, אז אני מאוד מאוד מאושרת.

Please reload

bottom of page