top of page

מתודולוגית ה- RealSTART ליזמות

ממציאת רעיון ועד לעסק עובד

מתודולוגית ה RealSTART פותחה על ידי אורן גלנץ תוך התבססות על מחקר ונסיון רב שנים בהקמה של 8 סטארטאפים וליווי של עשרות נוספים. המתודולוגיה מאפשרת ליזם להתקדם באופן שיטתי ומהיר תוך שימוש בכלים ותפיסות שמטרתם להקטין את הסיכון הכרוך בהקמת המיזם ולמקד את הפעילויות בכל שלב במטרה הנכונה לאותה עת.

 

בשונה מתורות קיימות (וטובות) של בניית סטארטאפים, כגון Lean Startup, המיועדות לאנשי טכנולוגיה ומתמקדות בעיקר במיקוד המוצר הנבנה כך שיענה היטב לצרכי השוק, מתודולוגית ה-RealSTART מכוונת להקמת מיזמים על ידי יזמים שאינם בהכרח טכנולוגיים ואינה מחייבת קיום של רעיון מבוסס למיזם לפני הכניסה לתהליך.

 

RealSTART בנויה מארבעה שלבים:

 

  1. מיפוי נכסים אישיים – יצירת "ארגז כלים" של הנכסים הרכים והקשים שצבר היזם במהלך הקריירה. הכלים שבארגז יסייעו בבחירת המיזם הנכון ובהוצאתו לפועל

  2. מציאת רעיון למיזם – באמצעות טכניקת נדידת הקריירה™ פורס היזם מרחב של צרכים עסקיים בתחומי העניין שלו, שיכולים לשמש כבסיס למיזם החדש, ובוחר את הצורך בו הוא מעוניין להתמקד

  3. בחינת הצורך וביסוס יסודות המיזם – באמצעות טכניקות ה-Pretotyping™ וה-7  Statements™ נבחן הצורך העסקי ומאופיין מהיבטים שונים, תוך דגש על קשר הדוק עם שוק המטרה.

  4. בניית המיזם והשקתו – הקמת המיזם נעשית בהתאם לתובנות ולתעדוף שהוגדר בשלב הקודם. במהלך ההקמה מייצרים את כלל מרכיבי המיזם החיוניים להשקה ויציאה לדרך.

bottom of page